Kontakt

Besöksadress

Bergakungen
Bergakungsv. 62
141 41 Huddinge

Postadress

Bergakungen
Bergakungsv. 62
141 41 Huddinge

Telefon

Topasen:08-746 01 30
Rubinen:08-746 01 30

Förskolechef

Emma Walle
Tel: 073-040 32 61
E-post: emma.walle@norlandia.com