Norlandia Förskolor Bergakungen

Norlandia Förskolor Bergakungen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Bergakungen ligger i området Utsälje i Huddinge och erbjuder 40 förskoleplatser fördelade på två avdelningar. Bergakungen är inrymd i ett flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. 

Vi arbetar för en hållbar framtid där vi lägger grunden för barnens förståelse för en hållbar värld. Även livsstil och hälsa står i fokus där vår utomhuspedagogik utgör ett viktigt inslag i vårt dagliga arbete.  

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.