Information

Öppettider Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela förskolechef eller biträdande minst 3 veckor innan.

Besök vår förskola
Under våren 2018 har vi visning den 5/3,11/4 och 7/5 kl 9.30. Om dessa datum inte fungerar så är ni välkomna att ringa för visning vid en annan tid på telefonnummer 0736-78 14 95.

 

Kalendarium VT 2017

Vårens APT-möten:
24/1   kl 16.00
15/2 kl 16.00
19/3 kl 16.00
25/4  kl 16.00

Planeringsdag
25/5 2018, förskolan är stängd 

Föräldraråd
20/2 kl 16.00-17.00