Information

Öppettider Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela förskolechef eller biträdande minst 3 veckor innan.

Kalendarium HT 2018

Höstens APT-möten:
29/8   kl 16.00
17/9   kl 16.00
25/10 kl 16.00
7/11   kl 16.00
26/11 kl 16.00

 Planeringsdagar

6-7/9 2018, förskolan är stängd 

 

Besök vår förskola

Under hösten 2018 har vi visning den 17/9,15/10 och 12/11 kl 9.30. Om dessa datum inte fungerar så är ni välkomna att ringa för visning vid en annan tid på telefonnummer 0736-78 14 95.

 

Att söka plats hos oss:
Vi är med i kommunens gemensamma kö, ni kommer till sidan genom denna länk-

https://bou.huddinge.se/HCW.Welfare.CC.CDCWeb/Functions/Application/StartView.aspx?ApplicationType=cdc&Domain=Huddinge  

 

Varmt välkomna!