Avdelningar

Bergakungen har två avdelningar som heter Topasen och Rubinen

På Topasen går de yngsta barnen i åldern 1-3 år

På Rubinen går de äldre barnen 3-5 år